Privacyverklaring soShiny VOF - Versie 2.0 - Mei 2018

Doel

Jouw privacy is belangrijk. Dat vind jij, dat vinden wij en dat vindt ook de politiek. Voorheen was er daarom de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), die sinds 25 mei 2018 is vervangen door de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving is geldig in de hele Europese Unie. De AVG verplicht iedere partij die persoonsgegevens verwerkt en bewaard na te denken over privacyveiligheid en transparantie en waarborgt de rechten van de personen waarvan gegevens worden opgeslagen en gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet in Nederland toe op de naleving van de regels in de AVG.

soShiny heeft je privacy altijd serieus genomen en is daar altijd zorgvuldig mee omgegaan. De AVG verandert voor ons op dat vlak niets. Wel stelt de AVG dat zoiets als deze Privacyverklaring bepaalde elementen en informatie bevat, die voor jou - onze bezoeker en hopelijk klant - inzichtelijk moeten maken welke gegevens we van jou verzamelen, hoe we daarmee omgaan en wat jouw rechten zijn als het gaat om inzage, wijzigen of verwijderen van je gegevens.

Privacy by default & Privacy by design

Ook stelt de AVG dat verwerkende partijen (zoals soShiny dat is voor jouw gegevens) aandacht hebben voor zaken als 'privacy by default' en 'privacy by design'. Dat betekent dat we in onze beslisprocessen al rekening houden met jouw privacy, en dat we - in een praktisch voorbeeld - niet meer informatie vragen dan op een specifiek moment nodig is. Ook betekent dat, dat we geen aannames doen over het mogelijk gebruik van de door jou al dan niet bewust achtergelaten gegevens; waar van toepassing leggen we uit waar je gegevens voor gebruikt worden en vragen als het nodig is voor specifieke toestemming.

Inschatting risico's & bewustwording

De AVG verplicht een verwerkende partij verantwoordelijk om te gaan met gegevens, en om bewust om te gaan met eventuele risico's die het aannemen en opslaan van persoonsgegevens met zich meebrengen. Naast bewustwording bij de verwerkende partij vraagt dat om technische maatregelen die de privacy van gegevens zo goed mogelijk beschermen. Op de websites van soShiny worden alle gegevens van bezoekers en klanten daarom bijvoorbeeld versleuteld en via een beveiligde (SSL-)verbinding verzonden. Ook zijn er maatregelen genomen die de toegang tot jouw gegevens op onze server beperken; op die manier doen we er alles aan om te zorgen dat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verantwoordingsplicht

Belangrijk onderdeel van de nieuwe AVG-regelgeving is de verantwoordingsplicht, die verwerkers van persoonsgegevens dwingt na te denken over de rechtmatigheid en juistheid bij het opslaan van persoonsgegevens. Ook moet een verwerker van persoonsgegevens transparant te werk gaan (vandaar bijvoorbeeld deze privacyverklaring) en desgevraagd aan de autoriteiten kunnen laten zien en uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

We hebben ons best gedaan al die informatie zo duidelijk en transparant mogelijk aan je te presenteren. Heb je naar aanleiding van de AVG, deze Privacyverklaring of andere persoonsgegevens-gerelateerde zaken toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op, we lichten e.e.a. graag toe!

Identiteit

Deze webwinkel is eigendom en wordt geëxploiteerd door soShiny VOF ('soShiny'), handelend onder de namen/websites MamaKado (https://mamakado.nl), Geloofsieraad.nl (https://geloofsieraad.nl) en HuisdierSieraad (https://huisdiersieraad.nl) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 50508792.

Adres (geen bezoekadres)
Zuiderblokken 3
9523TL Drouwenermond
Nederland

Contact
E-mail: service@soshiny.nl
Telefoon: 030-2383176

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 9:00 - 16:00 uur
Vrijdag: 9:00 - 14:00 uur

Functionaris Gegevensbescherming

soShiny heeft op vrijwillige, volgens de AVG niet-verplichte basis de volgende functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Functionaris: Jeroen den Haan
FG-nummer: FG003841
E-mail: service@soshiny.nl
Telefoon: 030-2383176

Doeleinden en rechtsgronden

Als webwinkel is het verkopen en verzenden van producten, besteld via internet, de voornaamste bezigheid van soShiny. Om die reden beroept soShiny zich op de grondslag voor het uitvoeren van een overeenkomst, voorzover het het totstandkomen en uitvoeren van jouw bestelling in onze webwinkel betreft. De gegevens die je bij het bestellen achterlaat komen dan ook het gehele traject van bestellen en verzenden ten goede; we vragen je naar je naam en adres (NAW-gegevens) zodat we je bestelling naar het goede adres kunnen versturen, en we willen graag weten hoe we contact met je kunnen onderhouden als het gaat over de voortgang van je bestelling (daarvoor gebruiken we je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer).

Voorzover soShiny gegevens opslaat en verwerkt die je op een ander moment zelf invult of ongemerkt achterlaat (bijvoorbeeld via cookies of scripts), gebeurt dat op basis van toestemming (bijvoorbeeld bij inschrijving op onze nieuwsbrief) of op basis van een commercieel belang. Zo is het voor soShiny in bepaalde gevallen van commercieel belang bij te houden welke personen onze website bezoeken, welke keuzes zij daarop maken en - mogelijk uiteindelijk - welke producten zij aanschaffen. Op deze manier kunnen wij partners bijvoorbeeld vergoeden voor hun inzet bij het aandragen van potentiële klanten, of kunnen wij via statistiekensoftware bijhouden hoe onze webpagina's en marketinginspanningen presteren.

Soort gegevens

soShiny verzamelt bij een bezoek aan onze webwinkel en bij het totstandkomen van een overeenkomst (een bestelling) verschillende gegevens. Hieronder zie je een overzicht van alle gegevens die volgens de AVG worden aangemerkt als persoonsgegevens, en die - al dan niet verplicht - bij het gebruik van deze webwinkel door een klant aan soShiny worden overgedragen:

Bezoek website: logbestanden

Zodra je webbrowser een pagina van een website opvraagt, wordt je IP-adres en het tijdstip van het bezoek automatisch vastgelegd in een zogeheten 'access log' op onze webserver. De gegevens in deze logbestanden worden slechts gebruikt in geval van misbruik van onze website, en dan alleen om een computer op het internet automatisch en op basis van het IP-adres de toegang tot onze website te ontzeggen. Een voorbeeld van hiervan kan een gecomputeriseerde aanval op onze server zijn. Het klik- en bezoekgedrag dat eventueel uit logbestanden op onze server te herleiden zou zijn, wordt niet geanalyseerd of verder verwerkt.

Automatisch opgeslagen gegevens

 • IP-adres
 • Datum en tijd
 • Opgevraagde pagina/url
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikte apparatuur (bijv. type telefoon)

Duur van de opslag
Logbestanden waarin opgevraagde pagina's worden vastgelegd (access logs), worden door onze server automatisch na maximaal 1 jaar verwijderd.

Bezoek website: functionele cookies

Als je onze website bezoekt, dan wordt er door de software op onze server een zogeheten 'sessie cookie' geplaatst. Deze cookie bevat geen concrete persoonsgegevens, maar is wel van vitaal belang voor een correcte werking van deze website. De sessie cookie maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de inhoud van je winkelmandje behouden blijft als je over onze website navigeert. Onze webserver is dusdanig geconfigureerd dat functionele cookies alleen over een beveiligde (SSL-)verbinding van jouw computer naar de server kunnen worden verstuurd. De sessie cookie krijgt bovendien een automatische verloopdatum van 1 maand mee.

Bezoek website: Google Analytics

soShiny gebruikt Google Analytics om bezoek aan en gebruik van haar websites te meten. Dat is van groot belang, omdat het ons in staat stelt onze website te verbeteren en om de prestaties van onze online inspanningen te meten. Voor dit doel slaat Google een Analytics-cookie op op de computer van de bezoeker, zodat deze gevolgd kan worden op onze website. Het surfgedrag van de bezoeker wordt vervolgens via een script naar de servers van Google verzonden voor verdere analyse. soShiny heeft van Google een verwerkersovereenkomst ontvangen, waarin is vastgelegd hoe Google de verkregen gegevens mag gebruiken. Om de privacy van onze bezoeker optimaal te garanderen, heeft soShiny bovendien een aantal maatregelen genomen:

 • We delen geen aanvullende gegevens (zoals benchmarkgegevens) met Google.
 • Gegevens worden uitsluitend versleuteld (over een beveiligde verbinding) naar de servers van Google verzonden.
 • Het IP-adres van de bezoeker wordt deels voor Google onleesbaar gemaakt.

Wil je in z'n geheel voorkomen dat Google Analytics cookies plaatst (ook op andere websites)? Installeer dan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on in je browser.

Bezoek website: TrustBadge

We vinden de mening van onze klanten heel belangrijk. Hun beoordelingen van onze service en producten kom je dan ook overal op onze website tegen. De meest opvallende is de TrustBadge, die als banner bovenaan de website te zien is op kleinere schermen of als kleine 'tab' rechtsonder in je browserscherm op grotere schermen. TrustBadge wordt gemaakt door Trusted Shops GmbH (Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Germany), en wordt op iedere webpagina van onze webwinkel geladen. Daarbij slaat Trusted Shops in een logbestand op haar server een aantal basisgegevens op, die verder niet worden geanalyseerd. soShiny heeft met Trusted Shops een verwerkersovereenkomst gesloten.

Automatisch opgeslagen gegevens

 • IP-adres
 • Datum en tijd
 • Grootte (bytes) van het verzoek
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikte apparatuur (bijv. type telefoon)

Duur van de opslag
De server van Trusted Shops overschrijft de logbestanden automatisch na maximaal 7 dagen.

Plaatsen bestelling

Als je in een webwinkel van soShiny een bestelling plaatst, dan hebben we een paar gegevens van je nodig die we gebruiken om je op de hoogte te houden van de voortang van je bestelling en om je bestelling daadwerkelijk te kunnen verzenden. Om het bestelproces zo kort en gemakkelijk te houden en om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, verplichten we alleen de invoer van persoonsgegevens die absoluut nodig zijn voor de afhandeling en voortgang van je bestelling, of die voor het voltooien van je betaling van belang kunnen zijn.

Door klant in te vullen gegevens

 • Bedrijfsnaam1
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer1
 • E-mailadres

Automatisch opgeslagen informatie

 • IP-adres

Niet-persoonsgegevens

 • Inhoud winkelmandje
 • Gekozen betaalmethode (maar niet rekening- of kaartnummer of andere gevoelige informatie)

1 Optioneel (niet-verplicht) veld

Duur van de opslag
De gegevens die worden vastgelegd bij het plaatsen van een bestelling worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar automatisch geanonimiseerd: alle tot een persoon te herleiden informatie (inclusief, maar niet uitsluitend, NAW-gegevens en IP-adres) wordt verwijderd of overschreven.

Plaatsen bestelling: conversion tracking

Voor een aantal partijen waarmee soShiny samenwerkt is het van belang te weten wanneer een bestelling succesvol werd geplaatst (dat noemen we een conversie), en om welke producten en welk bedrag het in dat geval gaat. Deze informatie is voor soShiny van groot belang, omdat het ons in staat stelt te meten hoe succesvol bepaalde marketinginspanningen zijn, en om in de toekomst de beschikbare middelen voor marketingdoeleinden optimaal in te zetten.

Voor dat doel wordt na het succesvol plaatsen van een bestelling een stukje code ingeladen, waarmee een zo beperkt mogelijk aantal gegevens aan een partner wordt doorgegeven. De volgende partijen worden automatisch op de hoogte gebracht van een bestelling:

 • Google: als onderdeel van de websitestatistieken wordt een conversie gemeten in Google Analytics.

Betalen bestelling

Voor het afhandelen van je bestelling wordt gebruik gemaakt van het online kassasysteem van MultiSafepay, dat van soShiny je gegevens ontvangt zodra je één van de beschikbaar gestelde betaalmethoden kiest. De afhandeling van je bestelling gebeurt geheel op pagina's die MultiSafepay onderhoudt. Gegevens die je gebruikt om te betalen (zoals bijvoorbeeld je rekeningnummer en creditcardgegevens) worden niet door soShiny opgeslagen of verwerkt, maar zijn wel inzichtelijk voor soShiny in het daarvoor beschikbaar gestelde online beheerssysteem van MultiSafepay. Welke gegevens je precies via het kassasysteem van MultiSafepay moet ingeven verschilt per gekozen betaalmethode.

Beoordelen bestelling

soShiny maakt gebruik van de technologie van Trusted Shops GmbH (Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Germany). Trusted Shops maakt het voor ons mogelijk om beoordelingen van klanten over onze service en producten te verzamelen en te tonen op de website. Wij vinden dat heel belangrijk, omdat we graag willen dat onze klanten een zo goed mogelijke keuze kunnen maken - de mening van anderen (over onze service of onze producten) is daarbij een factor van groot belang.

De beoordelingen die je op deze website tegenkomt zijn die van klanten die na het plaatsen van een bestelling zijn benaderd om hun aankoop en de producten daarin te beoordelen. Als je je bestelling succesvol hebt afgerond (de betaling is geslaagd), dan krijg je via de TrustBadge van Trusted Shops de mogelijkheid je aankoop te verzekeren middels de Trusted Shop Kopersgarantie. Alleen als je voor die mogelijkheid kiest, dan worden een paar gegevens van je bestelling met Trusted Shops gedeeld. Die worden gebruikt om je na verloop van tijd via e-mail uit te nodigen onze webwinkel en de producten die je bestelde te beoordelen. soShiny heeft met Trusted Shops een verwerkersovereenkomst gesloten over het gebruik van je gegevens.

De volgende gegevens worden met Trusted Shops gedeeld, maar alleen als je na het afronden van je bestelling kiest voor de Kopersgarantie in ruil voor een uitnodiging ons te beoordelen:

Aan Trusted Shops bechikbaar gemaakte gegevens

 • Bestel-/ordernummer
 • E-mailadres
 • Totaal van je bestelling (€)
 • Verwachte verzenddatum van je bestelling
 • Inhoud van je winkelmandje

Inschrijven nieuwsbrief

Als onze webwinkel een nieuwsbrief aanbiedt, dan vind je voor het abonneren daarop een link in de footer (de onderzijde) van iedere pagina. Ook is het in dat geval mogelijk je bij het plaatsen van een bestelling voor de nieuwsbrief in te schrijven. In lijn met de regelgeving van de AVG moet je daarvoor wel het juiste aanvinkvakje aanklikken. We vragen je alleen om gegevens die we echt nodig achten voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Ongeacht welke manier je gebruikt om je in te schrijven komen je gegevens direct in de database van onze aanbieder van nieuwsbriefsoftware MailCamp terecht. soShiny slaat je inschrijving niet apart op in een eigen database of ander formaat, maar heeft wel toegang tot het beheersysteem van MailCamp, zodat we jouw gegevens kunnen inzien, bewerken of verwijderen. soShiny heeft met MailCamp een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd wat het doel van de opslag van jouw gegevens bij MailCamp is en wat de rechten en plichten van soShiny en MailCamp in het geval van nieuwsbriefinschrijvingen zijn.

Verplichte gegevens

 • Voornaam
 • E-mailadres

Duur van de opslag
Je gegevens blijven in de database van MailCamp opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het toesturen van de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven via de link die je onder iedere nieuwsbrief vindt, of door ons te vragen je uit te schrijven in het kader van het recht op inzage, wijziging en verwijderen van je gegevens.

Bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens

soShiny verwerkt geen informatie die onder de AVG is aangemerkt als bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten

De AVG verplicht partijen die persoonsgegevens verwerken om zogeheten 'verwerkersovereenkomsten' te sluiten met derden die in opdracht gegevens opslaan, bewerken of anderszins gebruiken. Als je een website van soShiny bezoekt of gebruikt, dan worden jouw gegevens namelijk ook voor anderen dan alleen wij beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De gegevens die je achterlaat bij het plaatsen van een bestelling worden opgeslagen in een database die op een computer in Duitsland staat.
 • De e-mail met je bestelbevestiging wordt door onze server via een externe e-mailserver verzonden.
 • Je naam en adresgegevens worden gedeeld met een verzenddienst (zoals PostNL), zodat je bestelling bij jou bezorgd kan worden.
 • Bepaalde persoonsgegevens worden gebruikt door een betaaldienst, die ze gebruikt om de betaling van je bestelling mogelijk te maken.
 • Sommige gegevens worden gebruikt door een reviewservice, zodat we je na ontvangst van je bestelling kunnen vragen een beoordeling over onze service of producten te schrijven.
 • Een beperkt aantal gegevens wordt door een aanbieder van analytische software (zoals Google Analytics) gebruikt om ons inzage te geven in het gebruik van onze website.

In een verwerkersovereenkomst leggen soShiny en de derde partij vast welke gegevens er worden doorgegeven en waarvoor die mogen worden gebruikt. Op die manier is steeds inzichtelijk welke gegevens er met wie worden gedeeld en is vastgelegd welke rechten en plichten de betrokken partijen hebben als het aankomt op het beschermen van jouw privacy.

Inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Volgens de AVG heeft ieder persoon waarvan soShiny persoonsgegevens opslaat het recht deze in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn, wil je ze wijzigen of laten verwijderen? Neem dan - liefst via e-mail - contact op (zie kopje 'Identiteit') en laat ons weten hoe we je kunnen helpen. soShiny geeft op een verzoek tot inzage, wijzigen of verwijderen binnen 4 weken via e-mail antwoord. Houd er rekening mee dat je gegevens in sommige gevallen in verband met een wettelijke bewaartermijn niet verwijderd mógen worden.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Iedere gebruiker van een website van soShiny heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het vermoeden bestaat dat soShiny niet volgens de geldende regels van de AVG met persoonsgegevens omgaat. Meer informatie over het indienen van zo'n klacht vind je op deze pagina.

iDEALPayPalMastercardVISABankoverschrijvingKlarna FactuurBancontact/Mister CashBelfiusING HomepayKBC BankSOFORTMaestro

Alle op deze website bij producten vermelde prijzen zijn incl. btw en excl. verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld; toch kunnen aan kennelijke fouten geen rechten worden ontleend.

Onze andere webwinkels: MamaKado Geloofsieraad.nl